• Organizatorem kampanii jest firma „Hurteco” sp. z o.o. z Nowego Sącza. Jeden z liderów na rynku importu i eksportu używanej odzieży w Polsce. www.hurteco.pl


 • Celem kampanii jest szeroko rozumiany recykling czyli pozyskanie używanej odzieży i ponowne wykorzystanie materiału ,z którego została wyprodukowana. Ponadto: firan, koców, pościeli i zasłon. Oddawana odzież powinna być: niezniszczona, wyprana i wyprasowana.

  Pierwszy, pilotażowy etap rozpocznie się we wrześniu 2014 roku, w radomskich szkołach, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”. Najbardziej zużyte ubrania zostaną po zbiórce ponownie przetworzone.

  Pozostała część ,w najlepszym stanie, zostanie powtórnie wykorzystana przez potrzebujących w krajach: Azji, Afryki i Europy. Istotna część zysków ze zbiórki zostanie przeznaczona dla SCM ”Arka” oraz szkół, które wezmą udział w projekcie.

  Czy wiesz, że?…13 kg odzieży to jeden posiłek dla podopiecznych „Arki”?

 • Partnerem wiodącym kampanii jest Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu działające od 2002 roku. SCM” Arka” posiada ,od 2005 roku, status organizacji pożytku publicznego. Jego statutowa działalność to: szeroko rozumiana praca wychowawczo- edukacyjna, charytatywna i kulturalno-oświatowa skierowana głównie do dzieci i młodzieży. www.arka.radom.pl

 • Regulamin konkursu dotyczący zbiórki odzieży używanej
  „Oddaj- nie marnuj”

  REGULAMIN

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem kampanii "oddaj nie marnuj" (zwanej daje konkursem oraz zbiórką) jest firma "Hurteco" Jakub Czernecki z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 120, 33 300 w Nowy Sączu przy udziale Stowarzyszenia Centrum Młodzieży "Arka" z Radomia jako „Partnera Wiodącego”.
  2. Celem akcji jest kształtowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwój
  odpowiedzialności za środowisko naturalne, jak również kształtowanie nawyku gromadzenia i segregowania surowców wtórnych.
  3. Zasady kampanii określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniówSzkół Podstawowych oraz Gimnazjów z terenu miasta Radomia.
  5. Zbiórka odbywać się będzie w okresie od 1.X.2014 r. do 31. X. 2014 r. zgodnie z ustalonym z dyrekcją poszczególnych placówek harmonogramem.
  6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie przez daną placówkę do organizatora karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

  II ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs polega na zebraniu przez klasę jak największej ilości odzieży używanej.
  2. W konkursie rywalizacja odbywać bedzie się klasami.
  3. Odzież przynoszona przez uczestników konkursu powinna być niezniszczona,czysta nadajaca się do ponownego użytku. 4. Odzież zbierana będzie do specjalnie na tą okazję przygotowanych reklamówek z logiem Stowarzyszenia "Arka" oraz kampanii "oddaj nie marnuj", które zostaną dostarczone przez organizatora przed planowaną zbiórką. 5. Odzież będzie ważona przez pracowników organizatora w wyznaczonym miejscu w szkołach uczestniczących w konkursie w terminie zgodnym z harmonogramem zbiórki.
  6. Na stronie internetowej kampanii www.oddajniemarnuj.pl prowadzony będzie ranking szkół biorących w niej udział wraz z jej harmonogramem oraz umieszczone zostaną wszystkie niezbędne informacje dotyczące prowadzonej zbiórki. 7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomosci przez organizatora na stronie internetowej kampanii www.oddajniemarnuj.pl
  8. Z przebiegu zbiórki zostanie sporządzony raport stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i przekazany danej placówce biorącej udział w konkursie.
  9. Komisja nadzorująca oraz oceniająca przebieg i wyniki konkursu składać się będzie z osób wskazanych przez organizatora. W jej skład mogą wejść również przedstawiciele rady rodziców, nauczycieli oraz samorządu uczniowskiego.
  10. Organizator przeznaczy na rzecz szkoły biorącej udział zbiórce 0,30 złotych od każdego zebranego kilograma odzieży.
  11. Szkoła która otrzymała określoną kwotę pienieżną w zamian za odzież, zobowiązana jest do pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

  III NAGRODY

  1. Dla najlepszych zespołów klasowych w danej placówce przewidziane zostały nagrody rzeczowe.
  2. Koszty nagród pokrywa organizator.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej kampanii na co uczestnicy przystępując do udziału w konkursie wyrażają zgodę.
  4. Miejsce i termin wręczenia nagród zostanie podany przez organizatora konkursu po zakończeniu i podsumowaniu całej akcji na stronie kampanii www.oddajniemarnuj.pl


  IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej www.oddajniemarnuj.pl 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 134 poz. 779 z późn. zm.) 

 • Ambasadorką kampanii jest mrówka Kasia. Dlaczego właśnie mrówka? W przyrodzie pełni ona bardzo pożyteczną rolę. Jest „mistrzynią recyklingu”. Zbiera, gromadzi i przetwarza w mrowisku różne organiczne szczątki.Ponadto, żyje w bardzo zorganizowanej społeczności, w której każda z nich odgrywa przypisaną sobie rolę, przyczyniając się do właściwego funkcjonowania mrowiska. Na przykładzie mrówki Kasi chcemy przekazać dzieciom jak ważne są: segregowanie i przetwarzanie surowców wtórnych oraz umiejętność pracy zespołowej i ochrona środowiska.

Galeria
Tak właśnie wyglądają zbiórki
 • 06.10 - 10.10

 • 13.10 - 17.10

 • 20.10 -24.10

 • 27.10 - 31.10

 • 03.11 - 07.11

 • 10.11 - 14.11

 • 17.11 - 21.11

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu

    Ofiar Firleja 14, 26-617 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 w Radomiu

    Sobieskiego 12, 26-617 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

    Miła 18, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Radomiu

    Ofiar Firleja 14, 26-617 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 w Radomiu

    Sobieskiego 12, 26-617 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Radomiu

    Sowińskiego 1, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 5

    Warszawska 12, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

    Miła 18, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu

    Powstańców Śląskich 4 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 6

    Sadkowska 16, Radom

   • I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu

    Piwnika 3, 26-600 Radom

   • I Społeczne Gimnazjum w Radomiu

    Sandomierska 20, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Radomiu

    Sowińskiego 1, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 5

    Warszawska 12, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu

    Powstańców Śląskich 4 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu

    Kielecka 2/6, 26-610 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 6

    Sadkowska 16, Radom

   • I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu

    Piwnika 3, 26-600 Radom

   • I Społeczne Gimnazjum w Radomiu

    Sandomierska 20, Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.11

    Kujawska 19, Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.12

    Krucza 2/10, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu

    Kielecka 2/6, 26-610 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.11

    Kujawska 19, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomiu

    Tybla 7/11, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.12

    Krucza 2/10, Radom

   • Publiczne Liceum nr.6

    Kilińskiego 25, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu

    Odrodzenia 37, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Radomiu

    Tybla 7/11, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.10

    Długojowska 6, Radom

   • Publiczne Liceum nr.6

    Kilińskiego 25, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu

    Odrodzenia 37, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.10

    Długojowska 6, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu

    Odrodzenia 37, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 25 w Radomiu

    Starokrakowska 124/128, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Radomiu

    Sienkiewicza 30, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr.10

    Długojowska 6, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 w Radomiu

    Biała 6, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Radomiu

    Rapackiego 24, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 25 w Radomiu

    Starokrakowska 124/128, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Radomiu

    Sienkiewicza 30, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu

    Sandomierska 19, 26-611 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 w Radomiu

    Biała 6, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Radomiu

    Rapackiego 24, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Radomiu

    Wyścigowa 49, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Radomiu

    Malenicka 29, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu

    Sandomierska 19, 26-611 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Radomiu

    Wyścigowa 49, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 14

    Wierzbicka 81 /83, 26-616 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Radomiu 

    Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Radomiu

    Malenicka 29, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 3

    Czarnoleska 10, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 w Radomiu

    Wierzbicka 89/93, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 14

    Wierzbicka 81 /83, 26-616 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Radomiu 

    Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu

    Gajowa 60, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 3

    Czarnoleska 10, Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 w Radomiu

    Wierzbicka 89/93, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu

    Gajowa 60, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu

    Trojańska 5, 26-600 Radom

   • Niepubliczne Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego

    Warszawska 3, 26-600 Radom

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu

    Warszawska 3, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 13

    25 Czerwca 79, 26-639 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr.19 w Radomiu

    Energetyków 10, 26-613 Radom

   • Publiczna Szkoła podstawowa nr. 28 w Radomiu

    Jaracza 8, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 w Radomiu

    Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom

   • Liceum nr. 5

    Traugutta 52a, 26-639 Radom

   • Liceum Ogólnokształcące nr.9

    Aleja Grzecznarowskiego 13, Radom

   • Niepubliczne Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego

    Warszawska 3, 26-600 Radom

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu

    Warszawska 3, 26-600 Radom

   • Liceum Ogólnokształcące nr.7

    Staromiejska 11, 26-610 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 13

    25 Czerwca 79, 26-639 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr.19 w Radomiu

    Energetyków 10, 26-613 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 1

    Armii Ludowej 1, 26-611 Radom

   • Publiczna Szkoła podstawowa nr. 28 w Radomiu

    Jaracza 8, 26-600 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 w Radomiu

    Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom

   • Liceum nr. 5

    Traugutta 52a, 26-639 Radom

   • Liceum Ogólnokształcące nr.9

    Aleja Grzecznarowskiego 13, Radom

   • Liceum Ogólnokształcące nr.7

    Staromiejska 11, 26-610 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu

    Batalionów Chłopskich 162, 26-600

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Radomiu

    Ceglana 14, 26-600 Radom

   • Publiczne Gimnazjum nr. 1

    Armii Ludowej 1, 26-611 Radom

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu

    Batalionów Chłopskich 162, 26-600

   • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Radomiu

    Ceglana 14, 26-600 Radom

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
1500kg
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu
1119kg
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Radomiu
884kg
Kontakt z Nami

W przypadku pytań dotyczących oferty, zapraszamy do kontaktu
Hurteco
ul.Grunwaldzka 120, 33-300 Nowy Sącz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

KONTAKT:
e-mail: kontakt@oddajniemarnuj.pl
tel: +48 508 222 994

Formularz kontaktowy
Imie i nazwisko
Adres email / telefon
Treść wiadomości